تاريخ : پنجشنبه نهم مهر ۱۳۹۴ | 15:40 | نویسنده : king

تو نگات شبیه شیشه

عشق من یه تیکه خورشید

عشق تو دویست و شیشه

من نگام دربدر تو

تو حواست پیش بنزه

کاش از اول میدونستم

توی چشمای تو لنزه